Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Persoane fizice și persoane juridice

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Periș în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Vă rugăm înscrieți-vă în Registru până la data de 30 octombrie 2022.

* Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc
Există prea multe alegeri selectate
Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate

În cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se va completa CUI-ul entității juridice.

Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate

Strada, numărul, detaliile imobilului (bloc, etaj, apartament), oraș, județ

Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate
Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate
Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Există prea multe alegeri selectate

MPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Există prea multe alegeri selectate

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Există prea multe alegeri selectate

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Există prea multe alegeri selectate

Bifați toate opțiunile care se aplică

Există prea multe alegeri selectate

Bifați toate opțiunile care se aplică.

Există prea multe alegeri selectate

Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate

Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate

Vă rugăm să ne oferiți rezultatele ultimelor analize efectuate.

Conținutul nu poate fi gol Există prea multe alegeri selectate

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!

Contract nr..... din data .......

Există prea multe alegeri selectate

Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Periș. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.