Comisii specialitate

Comisia pentru administratie publica locala juridica,apararea linistii si ordine publice precum si drepturile cetatenilor

 • Matei Ion
 • Gheorghe Nicolae Aurel
 • Mititelu Viorel
 • Gheorghe Viorel
 • Neagu Ion

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive, agrement si turism

 • Dumitru Mihaita
 • Stanciu Ion
 • Ion Marin
 • Stanciu Petre

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget finante administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospadarie comunala, protectia mediului, servicii si comert

 • Muresan Zenobia
 • Ioanca Daniel
 • Ene Teodor
 • Moruz Valentin
 • Ilie Ion