Compartimente Primarie

Nr. crt. STRUCTURA Nume Prenume Funcţia publică Gradul
de conducere De execuţie profesional
1 PRIMAR Albu Anghel
2 VICEPRIMAR Muresan Zenobia
FUNCŢII PUBLICE
1 SECRETAR Manole Laura Brindusa Secretar al comunei II
2 COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA Nicolae Alina inspector asistent
3 COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE Vlad Georgeta inspector superior
4 COMPARTIMENT JURIDIC VACANT consilier superior
juridic
5 COMPARTIMENT URBANISM VACANT arhitect sef
6 COMPARTIMENT URBANISM Fronescu Romica inspector superior
7 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Popa Tiberiu sef birou II
8 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Serban Ruxandra inspector superior
9 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Drig Sorina inspector superior
10 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Boboc Virginica consilier superior
11 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Stancu Valeriu inspector superior
12 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Nitescu Marin inspector superior
13 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE VACANT inspector principal
14 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL Gheorghe Florentina referent superior
15 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL Cril Constantina inspector superior
16 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL Stancu Cristiana inspector superior
17 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL Ion Luminiţa inspector superior
18 COMPARTIMENT CADASTRU Mazare Alexandra inspector asistent
19 COMPARTIMENT CADASTRU Florea Marin inspector superior
20 COMPARTIMENT CADASTRU Neag Bianca inspector asistent
COMPARTIMENT SECRETARIAT SI IELATII CU PUBLICUL Constantinescu Alina inspector principal
22 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA (v) BIROU) VACANT sef birou
23 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA (BIROU) Albu Graziela inspector superior
24 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA(v)fBIROU) VACANT referent superior
25 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA (BIROU) lonita Daniela inspector principal
26 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA (BIROU) Nicolae Roxana .inspector principal
27 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA(v)(BIROU) VACANT referent superior
FUNCŢII CONTRACTUALE
1 BIROU CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE Papa Angela referent
2 COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA Nicolae Niculina referent
3 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Trusca Liviu muncitor
calificat
4 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Flacar Cristian muncitor
calificat
5 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Niculae Irinel şofer
6 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV6 Iancu Petre muncitor
calificat
7 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV F Pistol Petre muncitor
calificat
8 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Voinea Mihaela muncitor
calificat
9 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Nita Marin muncitor
calificat
10 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Gerea Vasile Drlando muncitor
calificat
11 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Constantin Tantica muncitor
calificat
12 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Alexandru Ion operator
13 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Canelea Florin cantonier
14 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Niculae Mircea administor
ator
15 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Savescu Elena muncitor
calificat
16 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV Bondoc Nicolae şofer
17 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV VACANT muncitor
calificat
18 COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE FONDURI NERAMBURSABILE VACANT referent debutant
19 COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE FONDURI NERAMBURSABILE VACANT referent debutant
20 COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE FONDURI NERAMBURSABILE VACANT referent debutant