Hotarari ale Consilului Local

descarca pdf
Nr 29 /19.06. 2012 Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Peris
descarca pdf

Hotararea nr.6-2013 Privind aprobarea Raportului primarului comunei Peris asupra

gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Peris pe

anul 2012.

descarca pdf
Nr 30 /19.06. 2012
Hotarare privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf

Hotararea nr.7-2013 Privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Peris, pentru

anul scolar 2013-2014.

descarca pdf
Nr 31 /19.06. 2012Hotarare privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf

Hotararea nr.8-2013 Privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetar din

anii precedenti pentru obiectivul ” Amenajare drumuri comunale prin pietruire in

comuna Peris, judetul Ilfov”, obiectiv realizat in colaborare cu Consiliul Judetean

Ilfov.

descarca pdf
Nr 32 /19.06. 2012Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta
descarca pdf

Hotararea nr.9-2013 Privind raportul de specialitate al compartimentului cadastru din

cadrul Primariei comunei Peris.
.

descarca pdf
Nr 33 /19.06. 2012Hotarare privind alegerea Viceprimarului Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf

Hotararea nr.10-2013 Privind raportul de specialitate al compartimentului cadastru din

cadrul Primariei comunei Peris.

descarca pdf
Nr 34 /19.06. 2012Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate
descarca pdf

Hotararea nr.11-2013 Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier

local a domnului Ionita Emil..

descarca pdf

Hotararea nr. 1-2013 Privind aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul

2012.

descarca pdf
Hotararea nr.12-2013 Privind numirea in functie de consilier locala domnului Dumitru Mihaita .
descarca pdf

Hotararea nr.2-2013 Privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetar din

anii precedenti pentru achitarea datoriei unitatilor de invatamant.

descarca pdf

Hotararea nr.13-2013 Hotararea Consiliului Local Peris privind organizarea comisiilor

de specialitate.

descarca pdf
Hotararea nr.3-2013 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliul Local Peris.
descarca pdf

Hotararea nr.14-2013 Raportul de specialitate 2577/04.04.2013 al compartimentului

financiar contabil cu privire la bugetul local pentru anul 2013.

descarca pdf

Hotararea nr.4-2013 Privind desemnarea primarului si sefului biroului financiar in

functie sa reprezinte institutia in relatia cu banca.

descarca pdf

Hotararea nr.15-2013 Privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe

trimestrul I/2013.

descarca pdf
Hotararea nr.5-2013 Privind aprobarea Raportului anual privind starea economica,
sociala si de mediu a comunei Peris, pentru anul 2012.
descarca pdf
Hotararea nr.18-2013 Adresa Consiliului Concurentei nr. 5388/16.04.2013.
descarca pdf
Hotararea nr.19-2013 Adresa Institutiei Prefectului judetului Ilfov nr.
18160/DP/14.03.2013.
descarca pdf
Hotararea nr. 31-14.07.2017 Privind stabilirea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 45-07.11.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”
descarca pdf
Hotararea nr. 32-09.08.2017 Privind modificarea si completarea HCL nr. 37/2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Periş,cu modificările si completări ulterioare
descarca pdf
Hotararea nr. 46-29.11.2017 Privind aprobarea Acordului de cooperare între Comuna Peris din România şi comuna Pojareni din Republica Moldova
descarca pdf
Hotararea nr. 34-17.08.2017 Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al III-lea din anul 2017, privind asocierea cu Consiliul Judetean Ilfov, pentru finalizarea obiectivului “Modernizare drumuri comunale in comuna Periş, judetul Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 56-29.12.2017 Privind stabilirea salariilor de bază din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 39-25.09.2017 Privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei Peris pentru anul 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 11-28.02.2018 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 12-28.02.2018 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii precedenti ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
descarca pdf
Hotararea nr. 14-28.02.2018 Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Peris 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 15- 02.03.2018 Privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de salubrizare desfasurata de catre operatorul de salubritate SC Compania Romprest Service SA in comuna Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 16-02.03.2018 Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Peris