Hotarari ale Consilului Local

descarca pdf
Nr 29 /19.06. 2012 Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Peris
descarca pdf

Hotararea nr.6-2013 Privind aprobarea Raportului primarului comunei Peris asupra

gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Peris pe

anul 2012.

descarca pdf
Nr 30 /19.06. 2012
Hotarare privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf

Hotararea nr.7-2013 Privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Peris, pentru

anul scolar 2013-2014.

descarca pdf
Nr 31 /19.06. 2012Hotarare privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf

Hotararea nr.8-2013 Privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetar din

anii precedenti pentru obiectivul ” Amenajare drumuri comunale prin pietruire in

comuna Peris, judetul Ilfov”, obiectiv realizat in colaborare cu Consiliul Judetean

Ilfov.

descarca pdf
Nr 32 /19.06. 2012Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta
descarca pdf

Hotararea nr.9-2013 Privind raportul de specialitate al compartimentului cadastru din

cadrul Primariei comunei Peris.
.

descarca pdf
Nr 33 /19.06. 2012Hotarare privind alegerea Viceprimarului Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf

Hotararea nr.10-2013 Privind raportul de specialitate al compartimentului cadastru din

cadrul Primariei comunei Peris.

descarca pdf
Nr 34 /19.06. 2012Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate
descarca pdf

Hotararea nr.11-2013 Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier

local a domnului Ionita Emil..

descarca pdf

Hotararea nr. 1-2013 Privind aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul

2012.

descarca pdf
Hotararea nr.12-2013 Privind numirea in functie de consilier locala domnului Dumitru Mihaita .
descarca pdf

Hotararea nr.2-2013 Privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetar din

anii precedenti pentru achitarea datoriei unitatilor de invatamant.

descarca pdf

Hotararea nr.13-2013 Hotararea Consiliului Local Peris privind organizarea comisiilor

de specialitate.

descarca pdf
Hotararea nr.3-2013 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliul Local Peris.
descarca pdf

Hotararea nr.14-2013 Raportul de specialitate 2577/04.04.2013 al compartimentului

financiar contabil cu privire la bugetul local pentru anul 2013.

descarca pdf

Hotararea nr.4-2013 Privind desemnarea primarului si sefului biroului financiar in

functie sa reprezinte institutia in relatia cu banca.

descarca pdf

Hotararea nr.15-2013 Privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe

trimestrul I/2013.

descarca pdf
Hotararea nr.5-2013 Privind aprobarea Raportului anual privind starea economica,
sociala si de mediu a comunei Peris, pentru anul 2012.
descarca pdf
Hotararea nr.18-2013 Adresa Consiliului Concurentei nr. 5388/16.04.2013.
descarca pdf
Hotararea nr.19-2013 Adresa Institutiei Prefectului judetului Ilfov nr.
18160/DP/14.03.2013.
descarca pdf
Hotararea nr. 31-14.07.2017 Privind stabilirea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 45-07.11.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”
descarca pdf
Hotararea nr. 32-09.08.2017 Privind modificarea si completarea HCL nr. 37/2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Periş,cu modificările si completări ulterioare
descarca pdf
Hotararea nr. 46-29.11.2017 Privind aprobarea Acordului de cooperare între Comuna Peris din România şi comuna Pojareni din Republica Moldova
descarca pdf
Hotararea nr. 34-17.08.2017 Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al III-lea din anul 2017, privind asocierea cu Consiliul Judetean Ilfov, pentru finalizarea obiectivului “Modernizare drumuri comunale in comuna Periş, judetul Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 56-29.12.2017 Privind stabilirea salariilor de bază din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 39-25.09.2017 Privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei Peris pentru anul 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 11-28.02.2018 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 12-28.02.2018 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anii precedenti ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
descarca pdf
Hotararea nr. 14-28.02.2018 Privind aprobarea Organigramei si a Statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Peris 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 15- 02.03.2018 Privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de salubrizare desfasurata de catre operatorul de salubritate SC Compania Romprest Service SA in comuna Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 16-02.03.2018 Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 18-23.03.2018 Privind extinderea retea gaze naturale pe str. Inv. Gheorghe Petre
descarca pdf
Hotararea nr. 19-23.03.2018 Privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 20-23.03.2018 Privind concesionarea serviciului public de gestionarea a cainilor fara stapan
descarca pdf
Hotararea nr. 21-26.04.2018 Privind aprobarea contului de executie a bugetului
descarca pdf
Hotararea nr. 22-26.04.2018 Privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019
descarca pdf
Hotararea nr. 23-14.05.2018 Privind Rectificarea Bugetului local -semestrul II – 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 25-30.05.2018 Privind Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului – Semestrul II / 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 26-30.05.2018 Privind fapte contraventionale pe raza Comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 27-30.05.2018 Privind Dotare cu autospeciala colectare deseuri
descarca pdf
Hotararea nr. 28-18.06.2018 Privind Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 29-16.07.2018 Privind Actul aditional nr 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare
descarca pdf
Hotararea nr. 30-16.07.2018 Privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II/2018
descarca pdf
Hotararea nr. 31-16.07.2018 Privind instalarea aparaturii pentru iluminatul public pe raza Comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 32-16.07.2018 Privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II/2018aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020″ precum si a cheltuielilor aferente de acestuia
descarca pdf
Hotararea nr. 33-23.07.2018 Privind Rectificarea Bugetului local Trimestrul III 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 34-23.07.2018 Privind completarea “Inventarului bunurilor ce apartin Domeniului public al Comunei Peris”
descarca pdf
Hotararea nr. 35-06.08.2018 Privind aprobarea cheltuielilor de deplasare in Porto – Portugalia a sportivilor din Peris pentru Campionatul European de karate GOJU RYU
descarca pdf
Hotararea nr. 36-06.08.2018 Privind aprobarea sustinerii financiare a unei activitati sportive pe data de 19.08.2018
descarca pdf
Hotararea nr. 37-06.08.2018 Privind extindere retea gaze naturale Str Mierlei
descarca pdf
Hotararea nr. 1- 09.01.2019 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pentru sursa A
descarca pdf
Hotararea nr. 3 – 31.01.2019 Privind
acordarea pentru anumite categorii sociale de facilitati la transportul public local de calatori pe mijloacele de transport in comun care circula in zona metropolitana Bucuresti
descarca pdf
Hotararea nr. 4 – 31.01.2019 Privind
aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul 2018
descarca pdf
Hotararea nr. 5 – 14.02.2019 Privind
aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 6 – 22.02.2019 de modificare a HCL nr.49/2018 cu referire la “Construire gradinita. amenajare incinta, imprejmuire si utilitati”
descarca pdf
Hotararea nr. 7 – 22.02.2019 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Peris, pentru anul scolar 2019-2020
descarca pdf
Hotararea nr. 8 – 22.02.2019 privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.
descarca pdf
Hotararea nr. 9 – 17.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
descarca pdf
Hotararea nr. 10 – 17.04.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I/2019
descarca pdf
Hotararea nr. 40 – 22.08.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
descarca pdf
Hotararea nr. 69 – 21.11.2019 privind anularea creantelor fiscale aflate in sold la 31.12.2019 mai mici de 40 lei
descarca pdf
Hotararea nr. 1 – 23.01.2020 privind evaluarea performantelor secretarului general al comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 2 – 23.01.2020 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Peris, pentru anul scolar 2020-2021
descarca pdf
Hotararea nr. 3 – 23.01.2020 privind aprobarea regulamentului aferent lucrarilor de constructii/ reparatii retele tehnico-edilitare
descarca pdf
Hotararea nr. 4 – 23.01.2020 privind aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul 2019
descarca pdf
Hotararea nr. 5 – 12.03.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
descarca pdf
Hotararea nr. 6 – 12.03.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 7 – 12.03.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 8 – 31.03.2020 privind acordarea mandatelor speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 9 – 31.03.2020 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 61/2019
descarca pdf
Hotararea nr. 10 – 31.03.2020 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al comuniei Peris pe anul 2020
descarca pdf
Hotararea nr. 11 – 31.03.2020 privind aprobarea cesionarii contractului de concesiune nr.3856/14.05.2013 dintre Consliul Local Peris si S.C. ADER-AGREGATE S.R.L.
descarca pdf
Hotararea nr. 12 – 08.04.2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflatiei de 3,8%
descarca pdf
Hotararea nr. 13 – 08.04.2020 privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului de plata pentru taxa de salubritate, prevazut in H.C.L. nr. 40/2019, Anexa nr. 8. precum si alte masuri fiscale adoptate in contextul actualei epidemiii de COVID-19
descarca pdf
Hotararea nr. 14 – 27.04.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I/2020
descarca pdf
Hotararea nr. 15 – 27.04.2020 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 435 mp teren, din domeniul public al comunei Peris, situat in Tarlaua 38, Ds 116/1, satul Peris, comuna Peris, judetul Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 16 – 04.05.2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 cu suma de (-) 122.000 lei la sectiunea de functionare
descarca pdf
Hotararea nr. 17 – 04.05.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Bratulesti comuna Peris Judetul Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 18 – 04.05.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Bratulesti comuna Peris Judetul Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 19 – 25.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 20 – 25.05.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Peris 2020
descarca pdf
Hotararea nr. 21 – 25.06.2020 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al II-lea din anul 2020 pentru finantarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Peris, judetul Ilfov” -sectiunea de dezvoltare
descarca pdf
Hotararea nr. 22 – 25.06.2020 privind aprobarea atribuirii de denumire unei strazi sat Burias, comuna Peris, judetul Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 23 – 20.07.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul II/2020
descarca pdf
Hotararea nr. 24 – 20.07.2020 privind aprobarea comunicarii prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrativ fiscale
descarca pdf
Hotararea nr. 25 – 18.08.2020 privind rectificarea bugetului local pentru trimestril al III-lea din anul 2020
descarca pdf
Hotararea nr. 26 – 08.09.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov
descarca pdf
Hotararea nr. 27 – 08.09.2020 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al III-lea si al IV-lea din anul 2020
descarca pdf
Hotararea nr. 28 – 22.09.2020 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al III-lea si al IV-lea din anul 2020, prin suplimentari si virari de credite bugetare, la capitole deficiitare in cadrul sectiunilor de functionare si dezvoltare
descarca pdf
Hotararea nr. 29 – 21.10.2020 privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor cu transportul elevilor si prescolarilor la si de la unitatea de invatament, pe raza comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 30 – 21.10.2020 privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr. 31 – 21.10.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii pe trimestrul III 2020
descarca pdf
Hotararea nr. 32 – 21.10.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL NESEMNATE S-AU TINUT ONLINE