Hotarari ale Consilului Local

descarca pdf
Nr 29 /19.06. 2012 Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Peris
descarca pdf
Hotararea nr.6-2013 Privind aprobarea Raportului primarului comunei Peris asupra

gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Peris pe

anul 2012.

descarca pdf
Nr 30 /19.06. 2012
Hotarare privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr.7-2013 Privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Peris, pentru

anul scolar 2013-2014.

descarca pdf
Nr 31 /19.06. 2012Hotarare privind constatarea constituirii Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr.8-2013 Privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetar din

anii precedenti pentru obiectivul ” Amenajare drumuri comunale prin pietruire in

comuna Peris, judetul Ilfov”, obiectiv realizat in colaborare cu Consiliul Judetean

Ilfov.

descarca pdf
Nr 32 /19.06. 2012Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta
descarca pdf
Hotararea nr.9-2013 Privind raportul de specialitate al compartimentului cadastru din

cadrul Primariei comunei Peris.
.

descarca pdf
Nr 33 /19.06. 2012Hotarare privind alegerea Viceprimarului Consiliului local al comunei Peris
descarca pdf
Hotararea nr.10-2013 Privind raportul de specialitate al compartimentului cadastru din

cadrul Primariei comunei Peris.

descarca pdf
Nr 34 /19.06. 2012Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate
descarca pdf
Hotararea nr.11-2013 Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier

local a domnului Ionita Emil..

descarca pdf
Hotararea nr. 1-2013 Privind aprobarea inchiderii exercitiului financiar pentru anul

2012.

descarca pdf
Hotararea nr.12-2013 Privind numirea in functie de consilier locala domnului Dumitru Mihaita .
descarca pdf
Hotararea nr.2-2013 Privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetar din

anii precedenti pentru achitarea datoriei unitatilor de invatamant.

descarca pdf
Hotararea nr.13-2013 Hotararea Consiliului Local Peris privind organizarea comisiilor

de specialitate.

descarca pdf
Hotararea nr.3-2013 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliul Local Peris.
descarca pdf
Hotararea nr.14-2013 Raportul de specialitate 2577/04.04.2013 al compartimentului

financiar contabil cu privire la bugetul local pentru anul 2013.

descarca pdf
Hotararea nr.4-2013 Privind desemnarea primarului si sefului biroului financiar in

functie sa reprezinte institutia in relatia cu banca.

descarca pdf
Hotararea nr.15-2013 Privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe

trimestrul I/2013.

descarca pdf
Hotararea nr.5-2013 Privind aprobarea Raportului anual privind starea economica,

sociala si de mediu a comunei Peris, pentru anul 2012.

descarca pdf
Hotararea nr.18-2013 Adresa Consiliului Concurentei nr. 5388/16.04.2013.
 
descarca pdf
Hotararea nr.19-2013 Adresa Institutiei Prefectului judetului Ilfov nr.

18160/DP/14.03.2013.