Declaratii de interese

Consiliul local

PRIMAR
VICEPRIMAR
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

Functionari publici

Insp.Urbanism
Inspector
Inspector
Referent
Inspector
Referent
Inspector
Referent
Referent
Inspector
Secretar General
Sef birou Fin-Cont
Inspector
Casier
Referent
Inspector
Asistent Inspector
Inspector debutant