Comuna Peris este amplasata la 44.68�N latitudine si 26.01�E longitudine. Ea face parte din judetul Ilfov
Accesul rutier este asigurat prin Drumul National 1 spre Bucuresti si Ploiesti, prin Drumul Judetean 101 A, Drumul Judetean 101 B spre sos Buftea -Ploiesti

Comuna Peris este compusa din 5 sate: Peris, Bratulesti, Cocioc, Balteni si Burias si ocupa o suprafata de 7797 ha.

Extravilan: 6762 ha
Intravilan :1.035 ha

Terenul agricol reprezinta 61% din totalul suprafetei teritoriului administrativ si are urmatoarele categorii de folosinta :

teren arabil : 4359 ha
vii si pepiniere viticole : 87 ha
pomi si pepiniere : 17 ha
pasuni : 315 ha

Fiind localizata in Campia Romana, relieful este majoritar de c�mpie ( 105�137 m. fata de nivelul Marii Negre).

Padurile comunei fac parte din renumitii Codrii Vlasiei.

Din punct de vedere hidrografic, comuna este situata intre r�ul Ialomita si lacul Snagov

Datorita diferentei mici de nivel pe care curg r�urile, s-au format un numar mare de lacuri, majoritatea natural